ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์จัดการความรู้

 

 

รายงานการประชุมศูนย์จัดการความรู้

 

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการความรู้

 

 

การประชุมคณะทำงานก่อตั้งศูนย์การจัดการความรู้

 

 

          พ.ศ. 2557

 

ครั้งที่ 1 (30 เม.ย. 2557)

 

          พ.ศ. 2554

 

ครั้งที่ 1 (20 ต.ค. 2554)

 

 

          พ.ศ. 2553

 

ครั้งที่ 1 (26 มี.ค. 2553)

 

ครั้งที่ 2 (28 เม.ย. 2553)

 

ครั้งที่ 3 (16 ก.ค. 2553)

 

ครั้งที่ 4 (15 ก.ย. 2553)

 

ครั้งที่ 5 (06 ต.ค. 2553)

 

 

 

 

รายงานการประชุมร่วม

 

 

การประชุมคณะทำงานบริหารภาควิชาฟิสิกส์

 

 

          พ.ศ. 2556

 

ครั้งที่ 1 (23 เม.ย. 2556)