ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 

 

ช่องทางในการติดต่อศูนย์จัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์

 

 

      ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                โทร: 02-562-5555 ต่อ 3008-3011 (ห้องธุรการ)

                โทรสาร: 02-942-8029

                ADMIN : fscippn@ku.ac.th

 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

 

 

View ศูนย์จัดการความรู้ภาควิชาฟิสิกส์ in a larger map